ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

วันที่ 23 กรกฎาคม 2559 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ โดยนางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ ผู้ตรวจราชการและโฆษกประจำกระทรวงพาณิชย์ ได้เดินทางมาตรวจราชการ เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคา การใช้เครื่องชั่ง ภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และการตรวจภาวะ/ราคาอาหารปรุงสำเร็จ ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาด ให้การต้อนรับและนำลงตรวจพื้นที่ สำหรับผลการตรวจในครั้งนี้พบว่าร้านค้าให้ความร่วมมือ ทั้งในเรื่องการปิดป้ายราคา การใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน และการจำหน่ายสินค้าตามกลไกลอย่างยุติธรรม รวมทั้งการมีระบบการรักษาความสะอาด ความสะดวก ที่เป็นรูปธร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED