ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

" ยิ่งเจริญรักษ์สิ่งแวดล้อม "

ตอนที่ 1 ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 2 สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 4 โฟม

ตอนที่ 5 รักษ์น้ำ

ตอนที่ 6 พลังงานเพื่อชีวิต

ตอนที่ 7 ก๊าซเรือนกระจก

ตอนที่ 8 ฝุ่นละออง

ตอนที่ 9 สารพิษ

ตอนที่ 10 คาร์บอน

ตอนที่ 11 คัดแยกขยะ

ตอนที่ 12 พื้นที่สีเขียว

ตอนที่ 13 พลังงานทดแทน

ตอนที่ 14 ภัยแล้ง

ตอนที่ 15 ชีวภาพ

ตอนที่ 16 อาคารประหยัดพลังงาน

ตอนที่ 17 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ตอนที่ 18 การเดินทางรักษ์โลก

ตอนที่ 19 ตลาดสีเขียว

ตอนที่ 20 สำนักงานสีเขียว

ตอนที่ 21 ขยะเปียกมีประโยชน์

ตอนที่ 22 ขยะอันตราย

ตอนที่ 23 วัสดุรีไซเคิล

ตอนที่ 24 คลื่นความร้อน

ตอนที่ 25 แก๊สโอโซน

ตอนที่ 26 พลังงานไฟฟ้า

ตอนที่ 27 น้ำหมุนเวียนใช้ใหม่

ตอนที่ 28 การบำบัดน้ำเสีย

ตอนที่ 29 คุณภาพน้ำ

ตอนที่ 30 อุทกภัยน้ำท่วม

ตอนที่ 31 การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลก

ตอนที่ 32 เอลนิโญ และ ลานิญา

ตอนที่ 33 พลังงานแสงอาทิตย์

ตอนที่ 34 พลังงานขยะ

ตอนที่ 35 พลังงานชีวมวล

ตอนที่ 36 นวัตกรรมสีเขียว

 
 
 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED