ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ยิ่งเจริญ ครบรอบ 61 ปี

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ตลาดยิ่งเจริญ ผู้ค้า พนักงาน และองค์กรพันธมิตรทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม "61 ปี ยิ่งเจริญ ร่วมใจ ปันให้กัน" เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ และสิ่งของจำเป็นให้กับเด็กและผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ ในความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้า พระราชวิสุทธิอุดมประชาทร หรือหลวงพ่ออลงกต มาบรรยายธรรม พร้อมทั้งรับการถวายภัตตาหารเพล และทุนทรัพย์ สิ่งของที่ได้จากการรับบริจาค โดยมีคุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารถวายต้อนรับ และต้อนรับผู้มีเกียรติ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมงาน อาทิ ผู้บังคับการกรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ รองผู้บังคับการกรมการทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประธานมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ประธานชมรมสะพานใหม่พัฒนา เลขานุการสภาวัฒนธรรมเขตบางเขน ผู้แทนชุมชนเขตบางเขน ตัวแทนผู้ค้าตลาดยิ่งเจริญ เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม มียอดเงินสดจำนวนกว่าสามแสนบาทเศษ และได้รับบริจาคสิ่งของจำเป็นจำนวนมาก ทางตลาดยิ่งเจริญ ต้องขออนุโมทนาบุญ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED