ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ยิ่งเจริญร่วมล้างใหญ่ ตลาดแรกของกรุงเทพฯ

ยิ่งเจริญร่วมล้างใหญ่ ตลาดแรกของกรุงเทพฯ

Big Cleaning Day ภายใต้กิจกรรมตลาดสะอาด ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560พลตำรวจโทอำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ตลาดยิ่งเจริญ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการตลาดยิ่งเจริญ ซุ้มแสดงผลิตภัณฑ์ชีวภาพ จุลินทรีย์ การนำเสนอการจัดตั้งห้องตรวจสารปนเปื้อนอาหาร และการร่วมสาธิตการล้างแผงล้างตลาดแบบ "ยิ่งเจริญ" ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร องค์กรภาครัฐบาล ภาคสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนหลายร้อยคน

สำหรับตลาดยิ่งเจริญ ได้มีการกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการตลาด สุขาภิบาลตลาดอย่างยั่งยืน" โดยคุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร

#Y_Together #ยิ่งเจริญไปด้วยกัน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED