ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องด้วย ในวัน พธุ ที่ 6 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร "ครั้งที่4" โดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร และตลาดยิ่งเจริญ เข้ามาให้บริการ "ทำหมันสุนัขและแมว,ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,ฉีดยาคุมกำเนิดสุนัข-แมว,กำจัดเห็บหมัด,ตรวจรักษาสัตว์ป่วย,แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ และแจกเวชภัณฑ์เอกสารการเลี้ยงสัตว์ "ฟรี" ซึ่งมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED