ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ราคาการสุ่มสำรวจประจำวันที่

วัน ศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2560

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของสินค้านั้นๆ

ราคาข้าว และ พริกแกง ไข่ไก่ และ เนื้อไก่ เนื้อวัว - เนื้อหมู และ เป็ด ปลาน้ำจืด และ ของทะเล ผักสด ผลไม้ และ สินค้าอื่นๆ

เนื้อวัว

เนื้อวัวสามชั้น

กิโลกรัมละ

200

เครื่องในต้ม

กิโลกรัมละ

125

สันนอกวัว (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

230

สันในวัว (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

290

เนื้อหมู

หมูสามชั้น

กิโลกรัมละ

135

หมูเนื้อแดงล้วน

กิโลกรัมละ

135

หมูสันนอก (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

140

หมูสันใน (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

145

เป็ด

เป็ดไทยตัว

ตัวละ

280

เป็ดเชอรรี่ตัว (ไซต์ S)

ตัวละ

180

เป็ดพะโล้

ตัวละ

320

เป็ดย่าง

ตัวละ

400

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED