ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ราคาการสุ่มสำรวจประจำวัน

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดของสินค้านั้นๆ

ราคาข้าว และ พริกแกง ไข่ไก่ และ เนื้อไก่ เนื้อวัว - เนื้อหมู และ เป็ด ปลาน้ำจืด และ ของทะเล ผักสด ผลไม้ และ สินค้าอื่นๆ

เนื้อวัว

เนื้อวัวสามชั้น

กิโลกรัมละ

200

เครื่องในต้ม

กิโลกรัมละ

125

สันนอกวัว (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

230

สันในวัว (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

290

เนื้อหมู

หมูสามชั้น

กิโลกรัมละ

130

หมูเนื้อแดงล้วน

กิโลกรัมละ

135

หมูสันนอก (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

140

หมูสันใน (ไม่แต่ง)

กิโลกรัมละ

145

เป็ด

เป็ดไทยตัว

ตัวละ

280

เป็ดเชอรรี่ตัว (ไซต์ S)

ตัวละ

180

เป็ดพะโล้

ตัวละ

320

เป็ดย่าง

ตัวละ

400

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED