ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ขอเชิญชวนท่านผู้ค้า ท่านผู้มีอุปการคุณและชาวตลาดยิ่งเจริญทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.00 น. บริเวณสโมสรยิ่งเจริญหรือลานจอดรถที่ 4 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบ ๖๐ ชันษา วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เกล้ากระหม่อมฉัน ขอประทานพระวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคลแด่ฝ่าพระบาท ขอทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ เป็นพระมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยสืบนานเท่านาน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

เกล้ากระหม่อมฉันคณะผู้บริหาร ผู้ค้า พนักงานตลาดยิ่งเจริญ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED