ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ขอเชิญชวนท่านผู้ค้า ท่านผู้มีอุปการคุณและชาวตลาดยิ่งเจริญทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 17.00 น. บริเวณสโมสรยิ่งเจริญหรือลานจอดรถที่ 4 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลงานนักเรียน โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่เข้าโครงการ TWIN TRAINNING PROGRAM

TWIN TRAINING PROGRAM

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด

เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามผลงานนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ที่เข้าโครงการ TWIN TRAINING PROGRAM โดย นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ให้การต้อนรับ เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

โครงการ TWIN TRAINING PROGRAM มีนักเรียนที่เข้าโครงการทั้งหมด 40 คน โดยตลาดยิ่งเจริญเป็นผู้สนับสนุนเรื่องค่าใช้จ่าย

และ ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต เป็นผู้ออกแบบหลักสูตร เป็นการเรียน การสอนที่เน้นให้นักเรียนรู้จักวิธีการคิด การแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED