ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

กินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ " อิ่มบุญ สุขใจ ถวายพ่อหลวง " ณ ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ภาครัฐบาล สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ จัดเทศกาลถือศีลกินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ " อิ่มบุญ สุขใจ ถวายพ่อหลวง " ณ ตลาดยิ่งเจริญ และมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์มากมาย อาทิ พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ท่านวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED