ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

กินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ " อิ่มบุญ สุขใจ ถวายพ่อหลวง " ณ ตลาดยิ่งเจริญ

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ภาครัฐบาล สังคม ชุมชน และภาคธุรกิจ จัดเทศกาลถือศีลกินเจ ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ " อิ่มบุญ สุขใจ ถวายพ่อหลวง " ณ ตลาดยิ่งเจริญ และมูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559 ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์มากมาย อาทิ พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ท่านวิสุทธิ์ ธรรมวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการเขตบางเขน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED