ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว GREEN@HEART

พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว GREEN@HEARTเมื่อวันที่ 2 – 4 พ.ค. 2560 พลอากาศเอกมานะ ประสพศรี ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศและประธานพันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานราชการกองทัพอากาศทั่วประเทศ และผู้แทนจากตลาดยิ่งเจริญร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นร่างยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมกองทัพอากาศ พ.ศ. 2560 – 2579 ณ โรงแรมไอยราแกรนด์ พาเลซ จ.พิษณุโลก ซึ่งในครั้งนี้พันธมิตรเครือข่ายหัวใจสีเขียวได้เดินทางไปดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ บน. 46 และที่ บริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิ่ล วงษ์พาณิชย์ จำกัด และนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตลาดยิ่งเจริญตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน ตามนโยบายของ พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว GREEN@HEART

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED