ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

GREEN@HEART พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ กองทัพอากาศ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,สำนักงานเขตบางเขน,สำนักงานเขตสายไหม,และสำนักงานเขตดอนเมือง เปิดโครงการ GREEN@HEART พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน โดยมีการลงนามเพื่อแสดงปณิธานในการสร้างมรดกสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้ง 6องค์กร และนอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม จาก6องค์กรที่เป็นพันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว จัดตั้งไว้ในบริเวณงาน ซึ่งนิทรรศการฯ จะมีไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2560

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED