ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

GREEN@HEART พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว

ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมกับ กองทัพอากาศ,หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา,สำนักงานเขตบางเขน,สำนักงานเขตสายไหม,และสำนักงานเขตดอนเมือง เปิดโครงการ GREEN@HEART พันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน โดยมีการลงนามเพื่อแสดงปณิธานในการสร้างมรดกสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้ง 6องค์กร และนอกจากนี้ยังมีบูธนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม จาก6องค์กรที่เป็นพันธมิตรเครือข่าย...หัวใจสีเขียว จัดตั้งไว้ในบริเวณงาน ซึ่งนิทรรศการฯ จะมีไปจนถึงวันที่ 9 เมษายน 2560

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED