ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ฺฺBig Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.

คุณณฤมล ธรรมวัฒนะประธานกรรมการบริหารบริษัทสุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day "เมืองกรุงเทพฯ สะอาดด้วยพลังประชาชน"  กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ

และในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่เกียรติคุณให้กับคุณณฤมล ธรรมวัฒนะในฐานะที่ตลาดยิ่งเจริญได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม Big Cleaning Day

ณ บริเวณถนนเทพรักษ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED