ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ตลาดยิ่งเจริญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ รัชการที่9

25 เมษายน 2560 ตลาดยิ่งเจริญโดย ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าตลาดยิ่งเจริญ ได้รับพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED