ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

ชาวตลาดยิ่งเจริญนำโดยคุณคนึงนิตย์ ธรรมวัฒนะ กรรมการผู้จัดการผู้ค้า พนักงาน และสถาบันจิตตานุภาพสาขา 169

ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น.

#Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED