ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ยิ่งเจริญ แหล่งเรียนรู้

ยิ่งเจริญ แหล่งเรียนรู้ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำโดยคุณวิชิต พรรณาราย รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการตลาดและพลาซ่าของเทศบาลนครฯ ได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ การพัฒนา และนโยบายของผู้บริหาร โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณอริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร พร้อมรับฟังการบรรยายจากคณะผู้จัดการ ได้แก่ 1. คุณสายชล สวัสดิชัย 2. คุณสันติ สุภาดาว 3. คุณสุวรรณา วิริยะเวช ทั้งนี้ได้ลงศึกษาสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของตลาดยิ่งเจริญ นำโดยคุณชลอ วงศ์กวิน และคณะผู้จัดการพื้นที่ ตลาดยิ่งเจริญ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการต้อนรับ ให้ข้อมูล ตลอดจนการเยี่ยมชมในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้รับโอกาสในวาระต่อไป ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED