ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

โครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมร้านค้าจำหน่ายเนื้อสัตว์ ในตลาดสด ที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค "ปศุสัตว์ OK" ณ ตลาดยิ่งเจริญ โดยมี คุณ อริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ เพื่อยกระดับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้มี ความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ภายใต้การควบคุมของกรมปศุสัตว์ สำหรับตลาดยิ่งเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการ "ปศุสัตว์ OK" เป็นปีที่ 2 โดยมุ่งพัฒนามาตราฐานเนื้อสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ความปลอดภัย อาทิ การจัดตั้งโครงการชมรมผู้ค้าไก่ เพื่อจัดซื้อเนื้อไก่จากแหล่งที่ถูกอนามัย เป็นต้น

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED