ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชวนที่มีกุศลจิต ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ซึ่งจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพาอวิริยังค์ สิรินธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.27 น.

สามารถสอบถามรายลัเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-972-3405 ค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED