ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ตลาดยิ่งเจริญ ขอเชิญชวนที่มีกุศลจิต ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุน ก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำ วัดศรีรัตนธรรมาราม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ซึ่งจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพาอวิริยังค์ สิรินธโร) ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.27 น.

สามารถสอบถามรายลัเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-972-3405 ค่ะ

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED