ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

นวัตกรรมการจัดการองค์กร

นวัตกรรมการจัดการองค์กรวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 คุณนฤมล ธรรมวัฒนะ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทั้งนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลุกและปลูก จิตสำนึกด้านการรักษา "สิ่งแวดล้อม" ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED