ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

นวัตกรรมการจัดการองค์กร

นวัตกรรมการจัดการองค์กรวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 คุณนฤมล ธรรมวัฒนะ รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนทั้งนี้เป็นการแชร์ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลุกและปลูก จิตสำนึกด้านการรักษา "สิ่งแวดล้อม" ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างเป็นมรดกสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับลูกหลาน

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED