ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร

วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตลาดยิ่งเจริญให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลการประกอบกิจการ และนำลงพื้นที่ เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตาม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขาภิบาลอาหาร หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือ Basic of food sanitation inspector; BFSI จัดโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารจากทั่วประเทศ ทั้งระดับท้องถิ่นและจังหวัด โดยทางตลาดได้มอบหมายให้ นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจการพิเศษและฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูล อีกทั้งได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่านำคณะผู้ศึกษาดูงาน ลงเก็บกรณีศึกษาในบริเวณตลาดด้วย 

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED