ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

จัดโครงการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ โดยการพัฒนาสินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "ใจดีฟาร์ม"

ยิ่งเจริญส่งเสริม "ใจดีฟาร์ม"

สถาบันพระปกเกล้า โดยหลักสูตรผู้นำในระบอบประชาธิปไตย ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

จัดโครงการพัฒนาสินค้า เพื่อส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้ผู้พิการ โดยการพัฒนาสินค้าคุณภาพ ภายใต้ชื่อ "ใจดีฟาร์ม" จัดจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่าของผู้พิการ เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน

โดยในวันนี้ (7 มีนาคม 2560) ตลาดยิ่งเจริญได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับผู้แทนจากมูลนิธิฯ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ อาทิ จัดพื้นที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

โดยมี นายสายชล สวัสดิชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนลงนาม ณ ตลาดยิ่งเจริญ

#ยิ่งเจริญไปด้วยกัน #Y_Together

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED