ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

โซนอาหารทะเลสด และ แปรรูป

อาคารทะเลประกอบด้วยสินค้า 3 กลุ่ม1. กลุ่มปลาทะเลสด2. กลุ่มของทะเล3. กลุ่มกุ้งสด และของเป็น

แผนผัง