ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ตลาดยิ่งเจริญ ค้าขายต้องซื่อสัตย์ ตาชั่งต้องเที่ยงตรง
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

โซนผลไม้ ผลไม้ไทย และ นานาชาติ

จำหน่ายผลไม้ ในประเทศ, ต่างประเทศ จำหน่ายในราคาที่เป็นธรรม ทั้งปลีกและส่ง

แผนผัง