ข่าวประชาสัมพันธ์ :

มูลนิธิโพธิภาวนาสงเคราะห์(โรงเจสะพานใหม่) ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน เทศกาลทิ้งกระจาด ประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 23 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. โดยมีผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมากมายแจกฟรี และแจกข้าวสารอย่างดี 6 กก.ต่อถุง สำหรับผู้ตั้งครรภ์จะได้รับข้าวสาร 2 ถุง โดยไม่ต้องใช้บัตรประชาชน ไม่ต้องรับบัตรคิว ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา รับได้ทุกเพศ ทุกวัยค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพจน์ นันทาภิรัตน์ 089-777-9899 ค่ะ
ของดีเด่นประจำตลาด ข่าวสาร และ ข่าวกิจกรรมตลาด สาระน่ารู้ คลังภาพ โรงเรียนการเรือน

ระบบรักษาความปลอดภัย

ทั้งยังจัดให้มีการฝึกอบรมวิธีดับเพลิงอย่างถูกวิธี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงมาทำการอบรมให้ความรู้ทุก 6 เดือนและซ้อมใหญ่ในปลายปีอีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและการสังเกตวัตถุต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ฉะนั้นทางแผนกรักษาความปลอดภัยของตลาดยิ่งเจริญจึงมีความพร้อมในการดูแลร้านค้าและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดให้เกิดความไว้วางใจในเรื่องความสะดวก ปลอดภัย และพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรภายในแผนกให้มีความพร้อมตลอดเวลา

COPYRIGHT (C) 2016 ALL RIGHT RESERVED